logo
CABLING ສາຍສັນຍານ->ສາຍ Lan (UTP)

(100M/BOX) GLINK GL-6001 Cat6 Indoor
[ คงเหลือ 7 ]
ราคา 363,500
PRODUCT CODE = GL6001

จำนวน :รายละเอียดสินค้า

ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍແບບສາຍ (LAN) ສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນ
ແຈັກເກັດນອກ PVC ບິດງໍບໍ່ຂາດງ່າຍ
ລວດທອງແດງ 23 AWG
ທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຖິງ 70 ອົງສາ
ແຍກຄູ່ສາຍດ້ານໃນຜະລິດຈາກພາດສະຕິກ
ຄວາມຍາວ 100 ແມັດ
(100M/BOX) GLINK GL-6001 Cat6 Indoor
[ คงเหลือ 7 ]
ราคา 363,500
PRODUCT CODE = GL6001

จำนวน :รายละเอียดสินค้า

ໃຊ້ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍແບບສາຍ (LAN) ສຳລັບໃຊ້ພາຍໃນ
ແຈັກເກັດນອກ PVC ບິດງໍບໍ່ຂາດງ່າຍ
ລວດທອງແດງ 23 AWG
ທົນຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຖິງ 70 ອົງສາ
ແຍກຄູ່ສາຍດ້ານໃນຜະລິດຈາກພາດສະຕິກ
ຄວາມຍາວ 100 ແມັດ

Somvang OA | Tel : +8562099979666 | Line ID : somvangoa
WhatsApp : +856209997966 | EMail : somvangoa@hotmail.com
Contact Us